METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.91   Produkcja maszyn dla metalurgii    
    28.91.11   Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze; walcarki do metalu    
       28.91.11.30   Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze, w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub w odlewniach metali
    Detail
       28.91.11.53   Walcarki do rur metalowych oraz walcarki do walcowania metali na gorąco lub kombinowane do walcowania na gorąco i na zimno
    Detail
       28.91.11.57   Walcarki do walcowania metali na zimno
    Detail

Page 1/1  
Top