METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa    
    28.30.33   Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania    
       28.30.33.33   Napędzane centralnie siewniki do siewu rzędowego punktowego, stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie
    Detail
       28.30.33.35   Siewniki stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie (z wyłączeniem napędzanych centralnie siewników do siewu rzędowego punktowego)
    Detail
       28.30.33.50   Sadzarki i maszyny do przesadzania
    Detail

Page 1/1  
Top