METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa    
    28.30.23   Ciągniki o mocy silnika > 59 kW    
       28.30.23.30   Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, o mocy silnika ponad 59 kW ale nieprzekraczającej 75 kW, z wyłączeniem ciągników kierowanych przez pieszego
    Detail
       28.30.23.50   Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, o mocy silnika ponad 75 kW ale nieprzekraczającej 90 kW, z wyłączeniem ciągników kierowanych przez pieszego
    Detail
       28.30.23.70   Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, o mocy silnika ponad 90 kW, z wyłączeniem ciągników kierowanych przez pieszego
    Detail
       28.30.23.90   Ciągniki, z wyłączeniem: kierowanych przez pieszego, rolniczych i stosowanych w leśnictwie, kołowych, drogowych do ciągnięcia naczep, stosowanych do transportu wewnątrzzakładowego i na niewielkie odległości
    Detail

Page 1/1  
Top