METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa    
    28.30.21   Ciągniki o mocy silnika ≤ 37 kW    
       28.30.21.00   Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, o mocy silnika nieprzekraczającej 37 kW, z wyłączeniem ciągników kierowanych przez pieszego
    Detail

Page 1/1  
Top