METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa    
    28.30.10   Ciągniki kierowane przez pieszego
   
    28.30.21   Ciągniki o mocy silnika ≤ 37 kW
   
    28.30.22   Ciągniki o mocy silnika > 37 kW i ≤ 59 kW
   
    28.30.23   Ciągniki o mocy silnika > 59 kW
   
    28.30.31   Pługi
   
    28.30.32   Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki
   
    28.30.33   Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania
   
    28.30.34   Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów
   
    28.30.39   Pozostałe maszyny dla rolnictwa i leśnictwa do uprawy gleby
   
    28.30.40   Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych
   
    28.30.51   Kosiarki, włączając zespoły tnące montowane na ciągnikach, gdzie indziej niesklasyfikowane
   
    28.30.52   Maszyny do zbioru siana
   
    28.30.53   Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające
   
    28.30.54   Maszyny do zbioru roślin okopowych
   
    28.30.59   Maszyny żniwne i omłotowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
   
    28.30.60   Maszyny do wyrzucania, rozpylania i rozpryskiwania płynów lub proszków dla celów rolniczych lub ogrodnictwa
   
    28.30.70   Przyczepy samozaładowcze lub samowyładowcze oraz naczepy dla celów rolniczych
   
    28.30.81   Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych, z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
   
    28.30.82   Dojarki mechaniczne
   
    28.30.83   Urządzenia do przygotowania karmy i paszy dla zwierząt
   
    28.30.84   Inkubatory i wylęgarnie drobiu
   
    28.30.85   Urządzenia drobiarskie
   
    28.30.86   Maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, hodowli drobiu lub pszczół, gdzie indziej niesklasyfikowane
   
    28.30.91   Części maszyn żniwnych i omłotowych, kosiarek, urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych (z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych)
   
    28.30.92   Części maszyn do uprawy gleby
   
    28.30.93   Części pozostałych urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa
   
    28.30.94   Części dojarek mechanicznych i części urządzeń mleczarskich
   

Page 1/1  
Top