METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.11   Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych    
    28.11.11   Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym przyczepne do napędu jednostek pływających
   
    28.11.12   Pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym do napędu jednostek pływających; pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym
   
    28.11.13   Pozostałe silniki spalinowe wewnętrznego spalania, tłokowe, z zapłonem samoczynnym
   
    28.11.21   Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary
   
    28.11.22   Turbiny hydrauliczne i koła wodne
   
    28.11.23   Turbiny gazowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych
   
    28.11.24   Turbiny wiatrowe
   
    28.11.31   Części turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje pary
   
    28.11.32   Części turbin hydraulicznych, kół wodnych, w tym regulatory
   
    28.11.33   Części turbin gazowych, z wyłączeniem turboodrzutowych i turbośmigłowych
   
    28.11.41   Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
   
    28.11.42   Części do pozostałych silników, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   

Page 1/1  
Top