METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.80   Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji    
    26.80.11   Magnetyczne niezapisane nośniki informacji, z wyłączeniem kart z paskiem magnetycznym
   
    26.80.12   Optyczne niezapisane nośniki informacji
   
    26.80.13   Pozostałe niezapisane nośniki informacji, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków
   
    26.80.14   Karty z paskiem magnetycznym
   

Page 1/1  
Top