METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
25.94   Produkcja złączy i śrub    
    25.94.12   Elementy złączne z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane    
       25.94.12.10   Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, ze stali
    Detail
       25.94.12.30   Podkładki ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)
    Detail
       25.94.12.50   Nity ze stali (włączając nity wydrążone), z wyłączeniem nitów rurkowych lub rozdwojonych, do ogólnego stosowania
    Detail
       25.94.12.70   Zawleczki i przetyczki i podobne wyroby niegwintowane, ze stali (z wyłączeniem podkładek, nitów)
    Detail

Page 1/1  
Top