METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
25.61   Obróbka metali i nakładanie powłok na metale    
    25.61.11   Usługi pokrywania powierzchni metali różnymi metalami
   
    25.61.12   Usługi pokrywania powierzchni metali substancjami niemetalicznymi
   
    25.61.21   Usługi obróbki cieplnej, z wyłączeniem pokrywania metali innymi materiałami
   
    25.61.22   Pozostałe usługi powierzchniowej obróbki metali
   

Page 1/1  
Top