METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
25.21   Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania    
    25.21.11   Grzejniki centralnego ogrzewania oraz ich części, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem ogrzewanych elektrycznie
   
    25.21.12   Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorącą wodę lub parę o niskim ciśnieniu
   
    25.21.13   Części kotłów centralnego ogrzewania
   

Page 1/1  
Top