METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.45   Produkcja pozostałych metali nieżelaznych    
    24.45.11   Nikiel nieobrobiony plastycznie
   
    24.45.12   Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu
   
    24.45.21   Proszki i płatki niklu i stopów niklu
   
    24.45.22   Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z niklu i stopów niklu
   
    24.45.23   Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu i stopów niklu
   
    24.45.24   Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu i stopów niklu
   
    24.45.30   Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali
   

Page 1/1  
Top