METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.44   Produkcja miedzi    
    24.44.13   Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi    
       24.44.13.30   Miedź rafinowana, nieobrobiona plastycznie, niestopowa, z wyłączeniem spiekanych wyrobów walcowanych, wytłaczanych, kutych
    Detail
       24.44.13.70   Stopy miedzi rafinowanej, nieobrobione plastycznie (z wyłączeniem spiekanych produktów walcowanych, wytłaczanych lub kutych); stopy wstępne miedzi (w tym stopy nieciągliwe) (z wyłączeniem fosforku miedzi (miedzi fosforowej) zawierającego więcej niż 15% masy fosforu)
    Detail

Page 1/1  
Top