METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.44   Produkcja miedzi    
    24.44.11   Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna
   
    24.44.12   Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
   
    24.44.13   Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
   
    24.44.21   Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
   
    24.44.22   Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
   
    24.44.23   Druty z miedzi i jej stopów
   
    24.44.24   Blachy grube, cienkie i taśma, o grubości > 0,15 mm, z miedzi i jej stopów
   
    24.44.25   Folia z miedzi o grubości ≤ 0,15 mm
   
    24.44.26   Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów
   

Page 1/1  
Top