METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.42   Produkcja aluminium    
    24.42.11   Aluminium nieobrobione plastycznie
   
    24.42.12   Tlenek glinu, z wyłączeniem sztucznego korundu
   
    24.42.21   Proszki i płatki z aluminium
   
    24.42.22   Płaskowniki, walcówka, pręty i kształtowniki, z aluminium i stopów aluminium
   
    24.42.23   Drut z aluminium i stopów aluminium
   
    24.42.24   Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm
   
    24.42.25   Folia z aluminium i stopów aluminium, o grubości ≤ 0,2 mm
   
    24.42.26   Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z aluminium i stopów aluminium
   

Page 1/1  
Top