METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.99   Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana    
    23.99.11   Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu i węglanu magnezu; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu; materiały cierne do hamulców, sprzęgieł lub podobnych, niezmontowane
   
    23.99.12   Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów
   
    23.99.13   Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnych i sztucznych materiałach mineralnych i bitumie, naturalnym asfalcie lub podobnych substancjach wiążących
   
    23.99.14   Grafit sztuczny; grafit koloidalny i półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałego węgla w postaci półproduktów
   
    23.99.15   Korund sztuczny
   
    23.99.19   Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
   

Page 1/1  
Top