METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.69   Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu    
    23.69.11   Pozostałe wyroby z gipsu lub mieszanek na bazie gipsu, gdzie indziej niesklasyfikowane
   
    23.69.19   Wyroby z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, gdzie indziej niesklasyfikowane
   

Page 1/1  
Top