METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.12   Produkcja papieru i tektury    
    17.12.41   Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony    
       17.12.41.20   Papier workowy siarczanowy, niepowleczony, niebielony, z wyłączeniem papieru do pisania, druku lub innych celów graficznych, kart dziurkowanych i dziurkowanej taśmy papierowej
    Detail
       17.12.41.40   Papier workowy siarczanowy, niepowleczony, z wyłączeniem papieru niebielonego, do pisania, druku lub innych celów graficznych, kart dziurkowanych i dziurkowanej taśmy papierowej
    Detail
       17.12.41.60   Papier i tektura, siarczanowe, niepowleczone, o gramaturze 150 g/m² lub mniejszej, z wyłączeniem papieru siarczanowego na warstwę pokryciową tektury falistej, papieru workowego siarczanowego, papieru do pisania, druku lub innych celów graficznych itp.
    Detail
       17.12.41.80   Papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony, włączając tłoczony lub perforowany, w zwojach lub arkuszach
    Detail

Page 1/1  
Top