METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.11   Produkcja masy włóknistej    
    17.11.11   Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego
   
    17.11.12   Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego
   
    17.11.13   Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego
   
    17.11.14   Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste z pozostałych surowców celulozowych
   

Page 1/1  
Top