METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
16.23   Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa    
    16.23.11   Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna    
       16.23.11.10   Okna, okna balkonowe i ich ramy, z drewna
    Detail
       16.23.11.50   Drzwi, ich futryny oraz progi, z drewna
    Detail

Page 1/1  
Top