METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
14.19   Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży    
    14.19.11   Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin metrażowych
   
    14.19.12   Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, z dzianin metrażowych
   
    14.19.13   Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin metrażowych
   
    14.19.19   Pozostałe gotowe akcesoria odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, z dzianin metrażowych
   
    14.19.21   Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem z dzianin metrażowych
   
    14.19.22   Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież, z wyłączeniem z dzianin metrażowych
   
    14.19.23   Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem z dzianin metrażowych
   
    14.19.31   Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowych
   
    14.19.32   Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych
   
    14.19.41   Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; modele kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału
   
    14.19.42   Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy z filcu, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, z dzianin, z koronki lub innego materiału włókienniczego; siatki na włosy
   
    14.19.43   Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy; taśmy do kapeluszy, podszewki, pokrycia, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania, do nakryć głowy
   

Page 1/1  
Top