METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
14.13   Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej    
    14.13.21   Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce    
       14.13.21.10   Płaszcze, w tym płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z bawełny lub z włókien chemicznych, o masie sztuki ubioru nieprzekraczającej 1 kg
    Detail
       14.13.21.20   Płaszcze, w tym płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki, peleryny, skafandry i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z wełny, bawełny, z włókien chemicznych lub z pozostałych materiałów włokienniczych, o masie sztuki ubioru przekraczającej 1 kg
    Detail
       14.13.21.30   Anoraki, kurtki narciarskie, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z wyłączeniem marynarek, z dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych, laminowanych lub gumowanych
    Detail

Page 1/1  
Top