METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
13.93   Produkcja dywanów i chodników    
    13.93.19   Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe    
       13.93.19.30   Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z filcu, z wyłączeniem igłowych i flokowanych
    Detail
       13.93.19.90   Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze gdzie indziej niesklasyfikowane
    Detail

Page 1/1  
Top