METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
12.00   Produkcja wyrobów tytoniowych    
    12.00.19   Pozostałe przetworzone rodzaje tytoniu i jego namiastek; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe    
       12.00.19.30   Tytoń do palenia
    Detail
       12.00.19.90   Tytoń przetworzony, ekstrakty i esencje, pozostały tytoń homogenizowany lub odtworzony, gdzie indziej niesklasyfikowany
    Detail

Page 1/1  
Top