METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
11.07   Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych    
    11.07.11   Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych    
       11.07.11.30   Wody mineralne i wody gazowane, niesłodzone i niearomatyzowane
    Detail
       11.07.11.50   Wody niesłodzone i niearomatyzowane; lód i śnieg, z wyłączeniem wód mineralnych i gazowanych
    Detail

Page 1/1  
Top