METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.89   Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana    
    10.89.11   Zupy i buliony oraz przetwory z nich
   
    10.89.12   Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; białka jaj
   
    10.89.13   Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia
   
    10.89.14   Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
   
    10.89.19   Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane
   

Page 1/1  
Top