METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.86   Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej    
    10.86.10   Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna    
       10.86.10.10   Przetwory homogenizowane z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem kiełbas i podobnych wyrobów z mięsa, przetworów spożywczych na bazie tych wyrobów
    Detail
       10.86.10.30   Warzywa homogenizowane, z wyłączeniem zamrożonych, zakonserwowanych octem lub kwasem octowym
    Detail
       10.86.10.50   Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, homogenizowane
    Detail
       10.86.10.60   Złożone przetwory spożywcze, homogenizowane, dla niemowląt lub do celów dietetycznych, pakowane do sprzedaży detalicznej, w pojemnikach nieprzekraczających 250 g
    Detail
       10.86.10.70   Przetwory spożywcze dla niemowląt, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem homogenizowanych złożonych przetworów spożywczych
    Detail

Page 1/1  
Top