METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.83   Przetwórstwo herbaty i kawy    
    10.83.12   Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy    
       10.83.12.10   Substytuty kawy zawierające kawę naturalną
    Detail
       10.83.12.40   Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy
    Detail
       10.83.12.70   Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty
    Detail

Page 1/1  
Top