METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.83   Przetwórstwo herbaty i kawy    
    10.83.11   Kawa palona i kawa bezkofeinowa
   
    10.83.12   Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy
   
    10.83.13   Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości ≤ 3 kg
   
    10.83.14   Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)
   

Page 1/1  
Top