METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.82   Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych    
    10.82.11   Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona
   
    10.82.12   Masło, tłuszcz i olej kakaowe
   
    10.82.13   Proszek kakaowy niesłodzony
   
    10.82.14   Proszek kakaowy słodzony
   
    10.82.21   Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, niepakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego
   
    10.82.22   Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego
   
    10.82.23   Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao
   
    10.82.24   Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem
   

Page 1/1  
Top