METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.81   Produkcja cukru    
    10.81.12   Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących    
       10.81.12.30   Cukier biały z trzciny cukrowej lub buraków cukrowych, rafinowany, w postaci stałej
    Detail
       10.81.12.90   Cukier trzcinowy lub buraczany, rafinowany, w postaci stałej, z wyłączeniem cukru białego
    Detail

Page 1/1  
Top