METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.81   Produkcja cukru    
    10.81.11   Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej
   
    10.81.12   Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących
   
    10.81.13   Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy
   
    10.81.14   Melasa
   
    10.81.20   Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru
   

Page 1/1  
Top