METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.73   Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych    
    10.73.11   Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne    
       10.73.11.30   Makarony niepoddane obróbce cieplnej, zawierające jaja, z wyłączeniem nadziewanych lub przygotowanych inaczej
    Detail
       10.73.11.50   Makarony niepoddane obróbce cieplnej, z wyłączeniem zawierających jaja, nadziewanych lub przygotowanych inaczej
    Detail

Page 1/1  
Top