METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.72   Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek    
    10.72.11   Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby    
       10.72.11.30   Chleb chrupki
    Detail
       10.72.11.50   Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe
    Detail

Page 1/1  
Top