METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.62   Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych    
    10.62.11   Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane    
       10.62.11.11   Skrobia pszenna
    Detail
       10.62.11.13   Skrobia kukurydziana
    Detail
       10.62.11.15   Skrobia ziemniaczana
    Detail
       10.62.11.19   Skrobie z ryżu, manioku, maranty i z rdzenia sagowca, z wyłączeniem skrobi z pszenicy, kukurydzy i ziemniaków
    Detail
       10.62.11.30   Inulina
    Detail
       10.62.11.50   Gluten pszenny, z wyłączeniem glutenu pszennego przyrządzanego do stosowania w przemyśle włókienniczym jako klej lub jako substancja do satynowania lub pokrywania
    Detail
       10.62.11.70   Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (włączając skrobie estryfikowane lub eteryfikowane, rozpuszczalne, żelatynizowane lub pęczniejące, skrobie dialdehydowe, poddane działaniu formaldehydu lub epichlorohydryny)
    Detail

Page 1/1  
Top