METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.62   Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych    
    10.62.11   Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane
   
    10.62.12   Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.
   
    10.62.13   Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane
   
    10.62.14   Olej kukurydziany
   
    10.62.20   Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
   

Page 1/1  
Top