METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.61   Wytwarzanie produktów przemiału zbóż    
    10.61.21   Mąka pszenna lub żytnio-pszenna    
       10.61.21.00   Mąka pszenna lub żytnio-pszenna
    Detail

Page 1/1  
Top