METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.51   Przetwórstwo mleka i wyrób serów    
    10.51.30   Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania    
       10.51.30.30   Masło o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 85% masy
    Detail
       10.51.30.50   Masło o zawartości tłuszczu przekraczającej 85% masy i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymywane z mleka, z wyłączeniem produktów mleczarskich do smarowania, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 80% masy
    Detail
       10.51.30.70   Produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 80% masy
    Detail

Page 1/1  
Top