METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.39   Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,    
    10.39.22   Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów    
       10.39.22.30   Dżemy, marmolady, galaretki, przeciery i pasty, z owoców cytrusowych, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, z wyłączeniem przetworów homogenizowanych
    Detail
       10.39.22.90   Dżemy, marmolady, galaretki owocowe, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, z wyłączeniem otrzymywanych z owoców cytrusowych oraz przetworów homogenizowanych
    Detail

Page 1/1  
Top