METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.32   Produkcja soków z owoców i warzyw    
    10.32.12   Sok pomarańczowy    
       10.32.12.10   Sok pomarańczowy niesfermentowany i niezawierający dodatku alkoholu, zamrożony
    Detail
       10.32.12.20   Sok pomarańczowy niesfermentowany i niezawierający dodatku alkoholu, z wyłączeniem zamrożonego
    Detail
       10.32.12.30   Sok pomarańczowy gdzie indziej niesklasyfikowany
    Detail

Page 1/1  
Top