METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.13   Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa z drobiu    
    10.13.11   Mięso ze świń w kawałkach, solone, w solance, suszone lub wędzone (bekon i szynka)
   
    10.13.12   Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone
   
    10.13.13   Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów
   
    10.13.14   Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi
   
    10.13.15   Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów
   
    10.13.16   Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki
   
    10.13.91   Gotowanie i pozostałe usługi związane z produkcją wyrobów mięsnych
   

Page 1/1  
Top