METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.12   Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu    
    10.12.10   Mięso z drobiu świeże lub schłodzone    
       10.12.10.10   Kurczęta całe, świeże lub schłodzone
    Detail
       10.12.10.20   Indyki całe, świeże lub schłodzone
    Detail
       10.12.10.30   Gęsi, kaczki i perliczki całe, świeże lub schłodzone
    Detail
       10.12.10.40   Wątróbki z gęsi lub kaczek otłuszczone, świeże lub schłodzone
    Detail
       10.12.10.50   Kawałki kurczaków, świeże lub schłodzone
    Detail
       10.12.10.60   Kawałki indyków, świeże lub schłodzone
    Detail
       10.12.10.70   Kawałki gęsi, kaczek i perliczek, świeże lub schłodzone
    Detail

Page 1/1  
Top