METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.99   Górnictwo i wydobywanie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane    
    08.99.10   Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe
   
    08.99.21   Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłączeniem diamentów przemysłowych), nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane
   
    08.99.22   Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne
   
    08.99.29   Pozostałe minerały
   

Page 1/1  
Top