METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.12   Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu    
    08.12.22   Pozostałe gliny, andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mullit; ziemie szamotowe i dynasowe    
       08.12.22.10   Bentonit
    Detail
       08.12.22.30   Glina ogniotrwała
    Detail
       08.12.22.50   Łupki i gliny pospolite, do celów budowlanych, z wyłączeniem bentonitu, gliny ogniotrwałej, iłów porowatych, kaolinu i glin kaolinowych; andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mulit; ziemie szamotowe lub dynasowe
    Detail

Page 1/1  
Top