METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.12   Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu    
    08.12.11   Piaski naturalne    
       08.12.11.50   Piaski krzemionkowe i piaski kwarcowe
    Detail
       08.12.11.90   Piaski naturalne inne niż metalonośne, z wyłączeniem piasków krzemionkowych i kwarcowych
    Detail

Page 1/1  
Top