METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.12   Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu    
    08.12.11   Piaski naturalne
   
    08.12.12   Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir
   
    08.12.13   Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych
   
    08.12.21   Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe
   
    08.12.22   Pozostałe gliny, andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mullit; ziemie szamotowe i dynasowe
   

Page 1/1  
Top