METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.11   Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków    
    08.11.30   Kreda i dolomit inny niż kalcynowany    
       08.11.30.10   Kreda
    Detail
       08.11.30.30   Dolomit niekalcynowany ani niespiekany, włączając dolomit wstępnie obrobiony lub tylko pocięty na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty, z wyłączeniem kalcynowanych, kruszonych agregatów tłucznia dolomitowego
    Detail

Page 1/1  
Top