METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.11   Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków    
    08.11.11   Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane
   
    08.11.12   Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane
   
    08.11.20   Wapień i gips
   
    08.11.30   Kreda i dolomit inny niż kalcynowany
   
    08.11.40   Łupek
   

Page 1/1  
Top