METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
07.29   Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych    
    07.29.11   Rudy i koncentraty miedzi
   
    07.29.12   Rudy i koncentraty niklu
   
    07.29.13   Rudy i koncentraty glinu
   
    07.29.14   Rudy i koncentraty metali szlachetnych
   
    07.29.15   Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny
   
    07.29.19   Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
   

Page 1/1  
Top