METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.11   Produkcja elementów elektronicznych
   
26.12   Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
   
26.20   Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
   
26.30   Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
   
26.40   Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
   
26.51   Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
   
26.52   Produkcja zegarków i zegarów
   
26.60   Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
   
26.70   Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
   
26.80   Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
   
27.11   Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
   
27.12   Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
   
27.20   Produkcja baterii i akumulatorów
   
27.31   Produkcja kabli światłowodowych
   
27.32   Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
   
27.33   Produkcja sprzętu instalacyjnego
   
27.40   Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
   
27.51   Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
   
27.52   Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
   
27.90   Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
   
28.11   Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
   
28.12   Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
   
28.13   Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
   
28.14   Produkcja pozostałych kurków i zaworów
   
28.15   Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
   
28.21   Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
   
28.22   Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
   
28.23   Produkcja maszyn i sprzętu biurowego (z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych)
   
28.24   Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
   
28.25   Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
   
28.29   Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
   
28.30   Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
   
28.41   Produkcja maszyn do obróbki metalu
   
28.49   Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
   
28.91   Produkcja maszyn dla metalurgii
   
28.92   Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
   
28.93   Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
   
28.94   Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
   
28.95   Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
   
28.96   Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
   

Page 5/6  
Top