METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.62   Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
   
23.63   Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
   
23.64   Produkcja zaprawy murarskiej
   
23.65   Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
   
23.69   Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
   
23.70   Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
   
23.91   Produkcja wyrobów ściernych
   
23.99   Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
   
24.10   Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
   
24.20   Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
   
24.31   Produkcja prętów ciągnionych na zimno
   
24.32   Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
   
24.33   Produkcja wyrobów formowanych na zimno
   
24.34   Produkcja drutu
   
24.41   Produkcja metali szlachetnych
   
24.42   Produkcja aluminium
   
24.43   Produkcja ołowiu, cynku i cyny
   
24.44   Produkcja miedzi
   
24.45   Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
   
24.51   Odlewnictwo żeliwa
   
24.52   Odlewnictwo staliwa
   
24.53   Odlewnictwo metali lekkich
   
24.54   Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
   
25.11   Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
   
25.12   Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
   
25.21   Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
   
25.29   Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
   
25.30   Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
   
25.40   Produkcja broni i amunicji
   
25.50   Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
   
25.61   Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
   
25.62   Obróbka mechaniczna elementów metalowych
   
25.71   Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
   
25.72   Produkcja zamków i zawiasów
   
25.73   Produkcja narzędzi
   
25.91   Produkcja pojemników metalowych
   
25.92   Produkcja opakowań z metali lekkich
   
25.93   Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
   
25.94   Produkcja złączy i śrub
   
25.99   Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
   

Page 4/6  
Top